9Khóa học
10% Cấu tao, nguyên lý hoạt động của bơm ly tâm
Nguyễn Văn Buôn Nguyễn Văn Buôn

Cấu tao, nguyên lý hoạt động của bơm ly tâm

0.0
 • Thể loạikHOA HỌC KỸ THUẬT
 • Cấp độNgười mới bắt đầu
 • Ngôn ngữ Tiếng việt
 • Số bài học7
 • Lượt xem31
 • Lượt mua0
centrifugal pump
Xử lý lưu huỳnh trong nhà máy lọc dầu
Công Nghệ Lọc Hóa Dầu Công Nghệ Lọc Hóa Dầu

Xử lý lưu huỳnh trong nhà máy lọc dầu

0.0
 • Thể loạikHOA HỌC KỸ THUẬT
 • Cấp độNgười mới bắt đầu
 • Ngôn ngữ Tiếng việt
 • Số bài học7
 • Lượt xem60
 • Lượt mua0
xử lý và thu hồi lưu huỳnh
Introduction to Crude Oil Refining
Công Nghệ Lọc Hóa Dầu Công Nghệ Lọc Hóa Dầu

Introduction to Crude Oil Refining

0.0
 • Thể loạikHOA HỌC KỸ THUẬT
 • Cấp độNgười mới bắt đầu
 • Ngôn ngữ Tiếng anh
 • Số bài học4
 • Lượt xem38
 • Lượt mua0
Giới thiệu về công nghiệp chế biến dầu thô
NAN% Crude Oil Distillation
Công Nghệ Lọc Hóa Dầu Công Nghệ Lọc Hóa Dầu

Crude Oil Distillation

0.0
 • Thể loạikHOA HỌC KỸ THUẬT
 • Cấp độNgười mới bắt đầu
 • Ngôn ngữ Tiếng anh
 • Số bài học9
 • Lượt xem35
 • Lượt mua1
Chưng cất dầu thô
NAN% Fluid Catalytic Cracking
Công Nghệ Lọc Hóa Dầu Công Nghệ Lọc Hóa Dầu

Fluid Catalytic Cracking

5.0
 • Thể loạikHOA HỌC KỸ THUẬT
 • Cấp độNgười mới bắt đầu
 • Ngôn ngữ Tiếng việt
 • Số bài học10
 • Lượt xem69
 • Lượt mua3
FCC unit
NAN% Camtasia 2019 cơ bản
Khóa học miễn phí Khóa học miễn phí

Camtasia 2019 cơ bản

4.0
 • Thể loạiKỸ NĂNG
 • Cấp độNgười mới bắt đầu
 • Ngôn ngữ Tiếng việt
 • Số bài học22
 • Lượt xem42
 • Lượt mua0
Hướng dẫn cơ bản camtasia
Kiến Thức Nền Tảng Crypto
Đầu tư Traide Coin Đầu tư Traide Coin

Kiến Thức Nền Tảng Crypto

5.0
 • Thể loạiKINH DOANH
 • Cấp độNgười mới bắt đầu
 • Ngôn ngữ Tiếng việt
 • Số bài học12
 • Lượt xem53
 • Lượt mua0
Nền tảng Crypto
Phân tích kỹ thuật trong đầu tư Traide Coin
Đầu tư Traide Coin Đầu tư Traide Coin

Phân tích kỹ thuật trong đầu tư Traide Coin

5.0
 • Thể loạiKINH DOANH
 • Cấp độNgười mới bắt đầu
 • Ngôn ngữ Tiếng việt
 • Số bài học18
 • Lượt xem85
 • Lượt mua0
Các công cụ phân tích kỹ thuật
Thương hiệu kinh doanh online
Khóa học miễn phí Khóa học miễn phí

Thương hiệu kinh doanh online

5.0
 • Thể loạiKINH DOANH
 • Cấp độNgười mới bắt đầu
 • Ngôn ngữ Tiếng việt
 • Số bài học11
 • Lượt xem44
 • Lượt mua0
Xây dựng thương hiệu kinh doanh online