11Khóa học
Khóa học thiết kế profile chuyên nghiệp
Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Khóa học thiết kế profile chuyên nghiệp

0.0
 • Thể loạiKỸ NĂNG
 • Cấp độCơ bản
 • Ngôn ngữ Tiếng việt
 • Số bài học2
 • Lượt xem21
 • Lượt mua1
Trở thành designer chuyên nghiệp
51% Động Cơ Đốt Trong
ADMIN-KSV ADMIN-KSV

Động Cơ Đốt Trong

0.0
 • Thể loạikHOA HỌC KỸ THUẬT
 • Cấp độCơ bản
 • Ngôn ngữ Tiếng việt
 • Số bài học13
 • Lượt xem79
 • Lượt mua0
Tìm hiểu động cơ đốt trong
10% Cấu tao, nguyên lý hoạt động của bơm ly tâm
Nguyễn Văn Buôn Nguyễn Văn Buôn

Cấu tao, nguyên lý hoạt động của bơm ly tâm

0.0
 • Thể loạikHOA HỌC KỸ THUẬT
 • Cấp độCơ bản
 • Ngôn ngữ Tiếng việt
 • Số bài học7
 • Lượt xem81
 • Lượt mua1
centrifugal pump
Xử lý lưu huỳnh trong nhà máy lọc dầu
Công Nghệ Lọc Hóa Dầu Công Nghệ Lọc Hóa Dầu

Xử lý lưu huỳnh trong nhà máy lọc dầu

0.0
 • Thể loạikHOA HỌC KỸ THUẬT
 • Cấp độNgười mới bắt đầu
 • Ngôn ngữ Tiếng việt
 • Số bài học7
 • Lượt xem80
 • Lượt mua0
xử lý và thu hồi lưu huỳnh
Introduction to Crude Oil Refining
Công Nghệ Lọc Hóa Dầu Công Nghệ Lọc Hóa Dầu

Introduction to Crude Oil Refining

5.0
 • Thể loạikHOA HỌC KỸ THUẬT
 • Cấp độNgười mới bắt đầu
 • Ngôn ngữ Tiếng anh
 • Số bài học4
 • Lượt xem87
 • Lượt mua0
Giới thiệu về công nghiệp chế biến dầu thô
NAN% Crude Oil Distillation
Công Nghệ Lọc Hóa Dầu Công Nghệ Lọc Hóa Dầu

Crude Oil Distillation

0.0
 • Thể loạikHOA HỌC KỸ THUẬT
 • Cấp độNgười mới bắt đầu
 • Ngôn ngữ Tiếng anh
 • Số bài học9
 • Lượt xem50
 • Lượt mua1
Chưng cất dầu thô
NAN% Fluid Catalytic Cracking
Công Nghệ Lọc Hóa Dầu Công Nghệ Lọc Hóa Dầu

Fluid Catalytic Cracking

5.0
 • Thể loạikHOA HỌC KỸ THUẬT
 • Cấp độCơ bản
 • Ngôn ngữ Tiếng việt
 • Số bài học10
 • Lượt xem115
 • Lượt mua4
FCC unit
NAN% Camtasia 2019 cơ bản
Khóa học miễn phí Khóa học miễn phí

Camtasia 2019 cơ bản

4.0
 • Thể loạiKỸ NĂNG
 • Cấp độNgười mới bắt đầu
 • Ngôn ngữ Tiếng việt
 • Số bài học22
 • Lượt xem82
 • Lượt mua0
Hướng dẫn cơ bản camtasia
Kiến Thức Nền Tảng Crypto
Đầu tư Traide Coin Đầu tư Traide Coin

Kiến Thức Nền Tảng Crypto

5.0
 • Thể loạiKINH DOANH
 • Cấp độNgười mới bắt đầu
 • Ngôn ngữ Tiếng việt
 • Số bài học12
 • Lượt xem115
 • Lượt mua0
Nền tảng Crypto
Phân tích kỹ thuật trong đầu tư Traide Coin
Đầu tư Traide Coin Đầu tư Traide Coin

Phân tích kỹ thuật trong đầu tư Traide Coin

5.0
 • Thể loạiKINH DOANH
 • Cấp độNgười mới bắt đầu
 • Ngôn ngữ Tiếng việt
 • Số bài học18
 • Lượt xem251
 • Lượt mua0
Các công cụ phân tích kỹ thuật
Thương hiệu kinh doanh online
Khóa học miễn phí Khóa học miễn phí

Thương hiệu kinh doanh online

5.0
 • Thể loạiKINH DOANH
 • Cấp độNgười mới bắt đầu
 • Ngôn ngữ Tiếng việt
 • Số bài học11
 • Lượt xem93
 • Lượt mua1
Xây dựng thương hiệu kinh doanh online