CÔNG TY TNHH NEW TECH SOLUTIONS

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ https://nets.vn

 

 1. NGUYÊN TẮC VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

1.1.      Website https://nets.vn (sau đây gọi là “NETS”) là một website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và khuyến mại trực tuyến thiết lập bởi CÔNG TY TNHH NEW TECH SOLUTIONS, một công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3502361189 do Sở KHĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 16/04/2018 (sau đây gọi là “NETS”).

1.2.      NETS là sàn giao dịch thương mại điện tử và website khuyến mại trực tuyến dành cho các cá nhân, thương nhân (i) có nhu cầu giới thiệu, bán hàng hóa và/hoặc dịch vụ trên NETS; và (ii) đã ký hợp đồng với NETS để sử dụng dịch vụ thương mại điện tử và/hoặc dịch vụ khác trên NETS (sau đây gọi chung là “Thương Nhân”).

1.3.      Khách hàng tham gia giao dịch trên NETS là (i) mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên NETS; và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là “Khách Hàng”).

1.4.      Sản phẩm giao dịch trên NETS bao gồm các khóa học trực tuyến, video khóa học, hàng hóa (sau đây gọi chung là “Sản Phẩm”).

1.5.      Mọi hoạt động mua bán Sản Phẩm trên NETS phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả Thương Nhân và Khách Hàng. Trong mọi trường hợp, Thương Nhân sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khách Hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến Sản Phẩm do Thương Nhân cung cấp trên NETS.

1.6       NETS sẽ ghi âm và lưu giữ lại nội dung (i) các cuộc gọi của Khách Hàng đến số tổng đài chăm sóc khách hàng của NETS; và (ii) các cuộc gọi từ bộ phận chăm sóc khách hàng của NETS cho Khách Hàng (sau đây được gọi chung là “Bản Ghi Âm”). Bản Ghi Âm sẽ được dùng làm bằng chứng trong trường hợp có tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch tại NETS, tùy theo quyết định của NETS.

1.7.      Bằng việc tham gia giao dịch trên NETS, Thương Nhân/Khách Hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử https://nets.vn (sau đây gọi là “Quy Chế”) đang có hiệu lực vào thời điểm Thương Nhân/Khách Hàng thực hiện giao dịch.

 1. QUY TRÌNH GIAO DỊCH

2.1.      Quy trình giao dịch dành cho Khách Hàng

Khách Hàng thực hiện theo các bước sau đây:

 • Khách Hàng tìm kiếm các Sản Phẩm theo nhu cầu; xem kỹ các thông tin liên quan và lựa chọn Sản Phẩm phù hợp với yêu cầu để cho vào Giỏ hàng của Khách Hàng (sau đây gọi là “Đơn Đặt Hàng”)
 • Khách Hàng rà soát lại các thông tin của Đơn Đặt Hàng trước khi thanh toán.
 • Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Thanh Toán” có nghĩa là Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng và đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm của Khách Hàng trên NETS.
 • Khách Hàng thực hiện việc xác nhận/hủy Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch trên NETS.
 • Khách Hàng thực hiện thanh toán theo quy trình được quy định tại Chính Sách Thanh Toán trên NETS.
 • Sản Phẩm của Khách Hàng sẽ được giao/vận chuyển theo Chính Sách Vận Chuyển trên NETS.
 • Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh (nếu có) của Khách Hàng sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch trên NETS.

2.2.      Quy trình giao dịch dành cho Thương Nhân

Quy trình giao dịch của Thương Nhân tuân thủ theo hợp đồng/thỏa thuận giữa Thương Nhân đó và NETS (sau đây gọi là “Hợp Đồng”), theo đó:

Thương Nhân thực hiện theo các bước sau đây:

 • Thương Nhân ký Hợp Đồng với NETS;
 • Thương Nhân cung cấp thông tin/hình ảnh/nội dung của Sản Phẩm để đăng tải trên NETS theo quy định tại Hợp Đồng và Quy Chế này;
 • NETS sẽ thu tiền mua Sản Phẩm của Khách Hàng khi Sản Phẩm được bán cho Khách Hàng và sẽ thanh toán cho Thương Nhân theo thỏa thuận tại Hợp Đồng; và
 • Thương Nhân chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng liên quan đến Sản Phẩm do Thương Nhân cung cấp trên NETS.
 1. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

NETS đã xây dựng cơ chế đảm bảo an toàn giao dịch cho Khách Hàng theo Chính sách bảo mật thông tin thanh toán.

 1. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Thông tin của Khách Hàng cung cấp khi giao dịch trên NETS sẽ được bảo mật theo Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin riêng.

 1. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

5.1.      Khách Hàng và Thương Nhân không được phép sử dụng tiện ích, chức năng và/hoặc các chương trình khuyến mại của NETS trên NETS vào (i) những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của NETS và đối tác của NETS; (ii) mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Khách Hàng/Thương Nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

5.2.      Thương Nhân không được đăng trên NETS bất kỳ thông tin/hình ảnh/quảng cáo nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm pháp luật và/hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

5.3.      Khách Hàng và Thương Nhân không được cung cấp hoặc tác động để được cung cấp những thông tin không đúng sự thật, có tính chất phỉ báng hoặc gây mất uy tín của NETS và/hoặc Thương Nhân và/hoặc Khách Hàng khác, dưới mọi hình thức.

5.4.      NETS có quyền kiểm duyệt, rà soát thông tin đăng tải trên NETS bằng các biện pháp cần thiết. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy Chế này và pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, NETS có quyền chấm dứt Hợp Đồng nếu Thương Nhân vi phạm.

 1. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT TRÊN NETS

            Hệ thống kỹ thuật của NETS sẽ được duy trì trong tình trạng chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ thương mại điện tử và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, NETS không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng phát sinh trong quá trình giao dịch trên NETS, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của NETS.

 1. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NETS

7.1.      Quyền của NETS

(i)         Yêu cầu Thương Nhân thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng nội dung tại Hợp Đồng;

(ii)        Yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi thực hiện giao dịch trên NETS;

(iii)       Có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay tư cách thành viên của Khách Hàng và quyền truy cập/ sử dụng tài khoản giao dịch của Khách Hàng trên NETS (sau đây gọi là “Tài Khoản NETS”) bất cứ thời điểm nào nếu NETS nhận định rằng việc tiếp tục cho phép Khách Hàng giao dịch có khả năng sẽ gây thiệt hại cho NETS và/hoặc Thương Nhân khác trên NETS mà không cần có sự đồng ý của Khách Hàng. Tuy nhiên, NETS sẽ thông báo trước cho Khách Hàng về việc tạm ngừng hoặc chấm dứt này.

(iv)       Giữ bản quyền đối với hình thức, nội dung trên NETS theo pháp luật về bản quyền. Để làm rõ thêm, quyền sở hữu trí tuệ và quyền tài sản đối với website NETS bao gồm nhưng không giới hạn giao diện, các thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của website NETS là của NETS. Việc sử dụng giao diện, thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của website NETS phải được sự đồng ý trước bẳng văn bản của NETS.

7.2.      Trách nhiệm của NETS

(i)         Đăng ký NETS với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(ii)        Xây dựng quy chế hoạt động, quy định, hướng dẫn cho Thương Nhân và Khách Hàng khi giao dịch trên NETS;

(iii)       Ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên NETS được thực hiện chính xác, đầy đủ

(iv)       Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân là người bán trên NETS cung cấp các thông tin theo quy định tại Mục 9.2 của Quy Chế này.

(v)        Ngăn chặn và loại bỏ khỏi NETS những thông tin bán Sản Phẩm thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh;

(vi)       Loại bỏ khỏi NETS những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

(vii)      Lưu giữ thông tin đã đăng ký của Thương Nhân, Khách Hàng và cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;

(viii)     Hỗ trợ Khách Hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh với Thương Nhân sau khi nhận được thông báo từ Khách Hàng theo quy định trên NETS;

(ix)       Trong mọi trường hợp, NETS không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng/Thương Nhân phát sinh trong quá trình giao dịch trên NETS, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của NETS.

Trong trường hợp Khách Hàng bị thiệt hại do lỗi cố ý của NETS, trách nhiệm của NETS đối với Khách Hàng chỉ giới hạn ở giá trị sản phẩm mà Khách Hàng mua trên NETS.

 1. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

8.1.      Quyền của Khách Hàng

(i)         Được đăng ký miễn phí Tài Khoản NETS với tên truy cập và mật khẩu riêng để tiến hành giao dịch trên NETS;

(ii)        Được tự do mua Sản Phẩm trên NETS theo quy định của Quy Chế này;

(iii)       Có quyền khiếu nại Thương Nhân đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch mua Sản Phẩm của Thương Nhân trên NETS;

(iv)       Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với Thương Nhân không được giải quyết thỏa đáng;

(vii)      Các quyền khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.

8.2.      Trách nhiệm của Khách Hàng

(i)         Chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ tên đăng ký, mật khẩu của hộp thư điện tử của mình và thông báo kịp thời cho NETS về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật đối với tên đăng ký và mật khẩu của mình;

(ii)        Khi thực hiện giao dịch trên NETS, Khách Hàng sẽ phải cung cấp một số thông tin riêng như được yêu cầu tùy thời điểm. Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo là các thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho NETS là chính xác, cập nhật và đầy đủ;

(iii)       Khi mở Tài Khoản NETS, Khách Hàng có trách nhiệm tự bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của mình và giám sát các thông tin có liên quan đến Tài Khoản NETS. Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm về việc Tài Khoản NETS của Khách Hàng bị sử dụng bởi bất cứ ai truy cập vào Tài Khoản NETS của Khách Hàng;

(iv)       Bồi thường cho những thiệt hại mà NETS và/hoặc Thương Nhân phải chịu do Khách Hàng vi phạm Quy Chế này;  

(v)        Thông báo ngay với NETS theo hotline cung cấp tại Điều 10.4 của Quy Chế này khi có khiếu nại về Sản Phẩm và/hoặc Thương Nhân trên NETS;

(vi)       Tuân thủ quy định của Quy Chế này và Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch;

(vii)      Các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.

 1. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THƯƠNG NHÂN

9.1.      Quyền của Thương Nhân

(i)         Được giới thiệu, quảng bá về Thương Nhân và Sản Phẩm của Thương Nhân trên NETS theo quy định của Quy Chế này;

(ii)        Được bán Sản Phẩm trên NETS theo quy định của Quy Chế này và Hợp Đồng;

(iii)       Các quyền khác theo quy định tại Hợp Đồng và pháp luật.  

9.2.      Trách nhiệm của Thương Nhân

 • Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin như (i) tên và địa chỉ trụ sở của Thương Nhân hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; (ii) số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Thương Nhân hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; (iii) số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác cho Thương Nhân.
 • Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên NETS.
 • Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên NETS.
 • Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.
 • Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên NETS;
 • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật;
 • Giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng đối với giao dịch mua sản phẩm của Thương Nhân trên NETS theo quy định tại hợp đồng ký với NETS và quy định của NETS;
 • Tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh về thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác được đăng tải trên NETS;
 • Đảm bảo tuân thủ quy định của hợp đồng đã ký giữa Thương Nhân và NETS;
 • Bồi thường cho những thiệt hại mà NETS và/hoặc Khách Hàng phải chịu do Thương Nhân vi phạm quy định của NETS và/hoặc hợp đồng ký với NETS.
 1. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG VÀ CAM KẾT

10.1.    Quy Chế này có hiệu lực áp dụng ngay khi được đăng tải trên NETS. NETS có quyền sửa đổi Quy Chế này bằng cách thông báo công khai trên NETS. Quy Chế sửa đổi có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ khi thông báo về việc sửa đổi Quy Chế được đăng tải trên NETS.

            Trong trường hợp nội dung quy định tại Quy Chế, Hợp Đồng, Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch có sự khác biệt thì áp dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) Quy Chế; (ii) Hợp Đồng; và (iii) Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch.

10.2.    NETS, Thương Nhân và Khách Hàng cam kết tuân thủ Quy Chế này.

10.3.    Địa chỉ liên lạc chính thức của NETS là:

Tại thành phố Vũng Tàu

Địa chỉ: 24 Hồ Tri Tân – Phường Rạch Dừa – TP Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3810958        

Email: hotro@nets.vn

 

10.4.    Hotline liên lạc 24/7 khi Khách Hàng có khiếu nại về Sản Phẩm và/hoặc Thương Nhân trên NETS là: 0254.3810958