CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THANH TOÁN

 1. Mục đích áp dụng

Hệ thống thanh toán của website www.nets.vn (sau đây gọi là "NETS") được kết nối với các đối tác thứ ba như NAPAS. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán của NETS đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của NAPAS (Hệ thống cổng thanh toán NAPAS đã được Ngân hàng nhà nước Việt Nam thẩm định về độ an toàn bảo mật và cấp phép hoạt động chính thức).

Ngoài ra, NETS còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng đảm bảo thông tin thanh toán của khách hàng được tuyệt đối an toàn.

 1. Quy định cụ thể
 • Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế được thực hiện thông qua kết nối với NAPAS, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của NAPAS gồm:
  • Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL (Secure Sockets Layer) do GlobalSign cấp.
  • Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.
  • Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.
  • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
 • Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán riêng của NETS áp dụng với khách hàng:
  • Thông tin Thẻ ngân hàng của Khách Hàng không lưu trên hệ thống của NETS. Khi Khách Hàng sử dụng thẻ ngân hàng để thanh toán đơn hàng trên NETS sẽ nhập thông tin thẻ trên website Cổng thanh toán NAPAS.
  • Truy cập vào hệ thống đều thông qua giao thức HTTPS.
  • Khách hàng có tuỳ chọn sử dụng OTP để truy cập và giao dịch.
  • Hệ thống nội bộ giữa các modules của NETS sử dụng các phương thức trao đổi mã hoá keys: Các hệ thống ứng dụng trao đổi dữ liệu nội bộ được mã hoá bằng bộ khóa private và public key đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.
 • Chính sách giao dịch thanh toán bằng ví điện tử MOMO được thực hiện thông qua kết nối với MOMO, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của MOMO.